Årets Cirkulära Initiativ

Priset Årets Cirkulära Initiativ tilldelas en person/företag/verksamhet eller organisation som har presenterat någon form av initiativ inom området cirkulär ekonomi. Det kan exempelvis vara en innovation, en affärsmodell eller en teknik som stimulerar cirkulära flöden av material och resurser.

Finalister

Centrum för Cirkulärt Byggande, CCBuild

Centrum för cirkulärt byggande Projektet Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) är en växande verksamhet som har som mål att etablera sig som branschens gemensamma arena där aktörer möts och samverkar kring cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Volvo Cars

I år har modellen XC60 genomgått en facelift och då bland annat fått ett nydesignat främre stötfångarhölje. Det består av 40 % återvunnen plast och att få in en sådan hög andel återvunnet material i en synlig karossdetalj på en modell som säljer i ca 200 000 exemplar per år är en bedrift.

Coca-Cola Europacific Partners

Under 2020 gick Coca-Cola i Sverige som första marknad i världen över till att använda 100 procent återvunnen plast i hela den lokalproducerade PET-portföljen. Sverige är det första landet där bolaget kunnat konvertera helt till återvunnen plast och sluta cirkeln för PET-återvinning.

Årets Specialpris

Vandringspriset Årets Specialpris tilldelas ett företag, en person eller en organisation som på ett framstående sätt verkar för att lyfta fram svenskt avfalls- och återvinningskunnande till världsledande nivåer. 

Finalister

Mottagaren av Årets Specialpris avslöjas i år på galan.

Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning

Utmärkelsen ”Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning” går till en person, organisation eller ett företag som lanserat innovativa lösningar eller koncept inom avfalls- och återvinningsområdet.

Finalister

Helios Innovations

Helios Innovations har utvecklat en ny avsaltningsteknik som kan avsalta och rena havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier, till exempel avfallsförbränningsanläggningar. Under optimala förhållanden kan industrier rena mer vatten än de förbrukar och leverera tillbaka värdefullt dricksvatten till VA-näten. Tekniken har en stor potential i andra länder där man inte har utbyggda fjärrvämenät som kan använda olika former av spillvärme och i stället framställa dricksvatten.

Envytech

Envytech är pionjärer på världsmarknaden genom att erbjuda en hållbar reningsteknik för PFAS-förorenat vatten, genom tillsats av luft. Det första fullskaliga projektet är igång på en svensk återvinningsanläggning i Södertälje.

Rawstraw

Engångssugrör av plast är på god väg att fasas ut, men ofta har alternativen också miljömässiga och användarmässiga nackdelar. Rawstraws sugrör gjorda av råghalm adresserar i stort sett alla sådana frågeställningar och visar att även gamla tillämpningar från före köp-slit-släng-periodens intrång kan användas för att skapa hållbara lösningar. I all sin enkelhet ersätter rören en av de mest ikoniska och ifrågasatta engångsprodukterna på ett hållbart sätt.

Årets Återanvändare

Årets Återanvändare går till en person, organisation eller företag som verkat för och aktivt arbetat med att föra material högre upp i avfallstrappan, till exempel genom att använda material på ett sådant sätt att en produkts livslängd förlängs och materialåtervinning därmed skjuts på framtiden.


Finalister

Brukspecialisten

Brukspecialisten har startat upp Sveriges första industriella återbruk av fasadtegel. En återbrukad tegelsten sparar in 96 % koldioxid jämfört med en nytillverkad tegelsten, och Brukspecialisten har även arbetat fram ett sätt att kvalitetssäkra det återbrukade teglet så att det blir CE-märkt.

Inrego

IT-leverantören Inrego jobbar med cirkulär ekonomi i praktiken genom att köpa in IT-utrustning som företag och myndigheter fasat ut. Produkterna dataraderas, testas, repareras och säljs sedan vidare. För närvarande återanvänder man 92 % av allt som kommer in och man gör allt i sin makt för att öka andelen återanvänd IT genom konstant innovation.

Parently

Parently är en ny typ av hyrmodell för baby- och barnutrustning, exempelvis bilbarnstolar, cykelvagnar, sängar och barnvagnar. När sakerna lämnas tillbaka kan de sedan brukas på nytt av någon annan prenumerant.

Årets Avfallsbehandlare

Utmärkelsen Årets Avfallsbehandlare går till en aktör vars verksamhet huvudsakligen består i avfallshantering och avfallsbehandling. Årets Avfallsbehandlare ska på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt ha bidragit till att göra avfallshantering och avfallsbehandling till ett påtagligt värde för kund/beställare.


Finalister

Van Werven

Van Werven har byggt Sveriges största anläggning för återvinning av hårda plastmaterial. Sedan juli 2021 är anläggningen i Sexdrega komplett med tvätt- och kvarningskapacitet på 45 000 ton per år. Därmed finns utökade möjligheter att återvinna hårdplast som bland annat samlas in på kommunernas återvinningscentraler och från byggsektorn i Sverige istället för att materialet skickas utomlands.

Reviva Plastics

Reviva Plastics har framgångsrikt startat en fabrik för återvinning av ensilage-/lantbruksplast. Tidigare såldes denna till återvinnare utomlands, men nu återvinns materialet i Sverige, med en kvalitet som gör att en svensk, internationellt verksam tillverkare av ensilagefilm kan använda stora kvantiteter återvunnen plast i sin tillverkning av ny sådan film.

Sortera

Sortera arbetar för en mer cirkulär bygg- och anläggningssektor. Sortera riktar främst in sig mot att ständigt lyfta avfall från deponi och uppåt. Idag går mindre än 3 % av avfallet som hanteras av Sortera Group till deponi. Efter samtliga avslutade projekt erhåller kunden en specificerad miljörapport som beskriver hur Sortera hanterat avfallet, och dess miljöpåverkan.

Årets Förebyggare

Priset i kategorin Årets Förebyggare tilldelas en person eller företag/verksamhet/organisation eller kommun som i praktiken kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall. Årets Förebyggare ska vara ett bra exempel på hur uppkomst av avfall kan förhindras, det ska vara praktiskt genomförbart och ska också kunna tjäna som inspiration för andra att arbeta avfallsförebyggande.


Finalister

Repamera

Repamera representerar skrädderier och skomakare har inte bara lyckats göra det lätt för konsumenter att få lagat sina textilier, skor och väskor utan har nu också lockat allt fler företagskunder som låter reparera sina varor så att de kan återbrukas istället för att bara material- eller energiåtervinnas.

Foto: Roger Nellsjö

Jakten på plasten

Jakten på plasten är ett EU-finansierat samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Linköping, Norrköping och Eskilstuna. Projektet syftar till att hitta nya och innovativa sätt att minska mängden fossil plast som används i de fyra kommunernas förvaltningar och organisationer. Det övergripande målet är att minska miljö- och klimatpåverkan genom att minska användandet av plast samt öka andelen återvunnen och förnybart material och öka cirkulariteten i kommunernas verksamheter.

Accus

Accus har med sitt koncept Re:sign, en skyltportfölj med hållbara och cirkulära skyltar baserade på bra material- och miljöval, skapat skyltar som kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas. Varje år kommer det ut 5000 ton skyltar på marknaden som sitter uppe i 3 till 5 år, innan de monteras ner på grund av att verksamheter flyttar, köps upp eller ändrar grafisk identitet. Då kasseras också de fullt fungerande skyltarna, helt i onödan menar Accus.

Årets Återvinningsinspiratör

Utmärkelsen Årets Återvinningsinspiratör går till en person som driver, engagerar och inspirerar andra när det gäller att öka återvinning och återanvändning, med andra ord till någon som gör skillnad.


Finalister

Jane Olsson

Jane har med sitt koncept Swop Shop etablerat en ny affärsmodell för att handla som gör att vi kan ta bättre hand om våra saker och se till att de gör nytta i flera led. Ett exempel på nytänk när det gäller konsumtion av kläder och prylar som kan användas i många andra tillämpningar.

Daniel Svahn

En multidisciplinär och konstnärlig formgivare som i över tio år verkat såväl kommersiellt som konceptuellt, på svensk och internationell designscen. På senare tid har han inriktat sig på materiellt återbruk av möbler och att utforska, utveckla, tillverka och skapa ny och intressant design av det gamla och redan kasserade.

Foto: Sanna Lindberg

Micael Rahm

I egenskap av vd vid Accon Greentech driver Micael visionen att skapa ett system för materialåtervinning av upp till fem miljoner storsäckar, så kallade big bags, per år. Säckarna kan i stället för att som idag förbrännas bli till nya plastprodukter.