JURY

Juryn som bedömer de nominerade bidragen till Återvinningsgalan består av experter och namnkunniga från avfalls- och återvinningsbranschen. Juryn har sammanlagt fem medlemmar och utser inledningsvis tre finalister till varje kategori som annonseras den 8 november. Därefter utses en vinnare i varje kategori. Dessa avslöjas på Återvinningsgalan den 31 januari på Berns Salonger i Stockholm. Juryn består av:

Peter Olofsson, chefredaktör på Recycling & Miljöteknik och juryns ordförande. Peter har arbetat med kommersiell fackpress i snart trettio år, på tidningar inom plast- och gummiområdet samt industriellt underhåll.

Jan-Peter Bergkvist, vd för SleepWell AB. Jan-Peter är hållbarhetsrådgivare, föreläsare och författare med bakgrund i besöksnäringen. Idag driver han SleepWell med affärsidén att hjälpa servicebranschen att bli en del av lösningarna istället för att bidra till problemen med en icke hållbar värld.

Viveke Ihd, chef Hållbar återvinning & Cirkulär ekonomi vid branschorganisationen Återvinningsindustrierna.

Jon Nilsson-Djerf, rådgivare materialåtervinning, insamling och transport vid branschorganisationen Avfall Sverige.

Jan-Olov Sundqvist, verksam vid IVL Svenska Miljöinstitutet och har arbetat med forskning, utveckling och konsultation inom avfalls- och återvinningsområdet i 45 år.