Återvinningsdagen 2020

I över 50 års tid har Renhållarträffen varit

renhållningsbranschens årliga konferens. Med nya

tider krävs också ett förnyande från vår sida. Vi är

väldigt stolta över att Sveriges Åkeriföretag och

Återvinningsindustriena har slagit sina kloka

huvuden ihop och tagit fram Återvinningsdagen.

Konferensen har fått ett lyft och på plats har vi

flera intressanta talare som sätter återvinning

branschens utmaningar och möjligheter i fokus.

Med talare som Ibrahim Baylan, Svante

Axelsson, Jan-Olof Jacke och många fler, kan

vi insprireras till att vidare utveckla en fossilfri

och cirkulär återvinningsbransch.

Syftet med konferensen är att bli inspirerad och ta

lärdom av varandra, träffa kollegor, partners och

kunder. Den riktar sig brett till hela

återvinningsbranschen, renhållningsbranschen,

kommuner, upphandlare, myndigheter, politiker,

forskning och aktörer inom cirkulär ekonomi.

Varmt välkommen den 30 januari 2020 klockan

10:00 på Stockholm CCC, Norra Latin, Stockholm.

Arrangör

Återvinningsindustrierna, telefon 070-460 60 35

Sveriges Åkeriföretag, telefon 010-510 54 00

Läs mer och boka på https://www.akeri.se/sv/atervinningsdagen-2020