Årets Specialpris


ReTake

Forskningsprojektet ReTake leds av Chalmers Industriteknik och målet är att göra evenemang och besöksindustri engångsfria. I projektet utvecklas ett rotationssystem med återanvändbara artiklar för mat och dryck som 2023 testats vid stora evenemang som Gothenburg Horse Show, Almedalsveckan och Göteborgs Kulturkalas.

Årets Återvinningsinspiratör


Christer Otterström, Hummeltorp

Hummeltorps vd Christer Otterström vill inspirera och påskynda omställningen till ett cirkulärt samhälle. På kort tid har han skapat ett stort, internationellt intresse för återvinning och återbruk av byggmassor.

Årets Avfallsbehandlare


Site Zero

Under hösten invigdes Site Zero i Motala, Svensk Plaståtervinnings kraftigt utbyggda anläggning för sortering av plastförpackningar. Tolv olika fraktioner kommer nu att effektivt kunna sorteras ut i anläggningen vilket ger förutsättningar för en rejält ökad återvinning av plastförpackningar.

Årets Hållbara Byggprojekt


Återbruk av stålbalkar

I ett samarbete mellan Tibnor, Sweco och Dekra har ett lyckat projekt gett stålbalkarna från rivningen av den gamla svävarterminalen i Malmö ett nytt liv i Henriksdals reningsverk. Projektet har lett till att man nu kan köpa återbrukat stål på samma plats och på samma sätt som nytt stål.

Årets Cirkulära Initiativ


GoZero

Avfalls- och återvinningsbolaget PreZero har skapat den AI-baserade återbrukstjänsten GoZero. Tjänsten digitaliserar och möjliggör ett cirkulärt återbruk för ett bättre, mer effektivt resursutnyttjande.

Årets Förebyggare


Klimaterna Stockholm

Den neutrala samverkansplattformen Klimatarena Stockholm för företag, offentliga organisationer och akademi i Stockholms län samlar nu 77 organisationer, varav tre kommuner, i ett samarbete för en klimatneutral och resurseffektiv bygg- och anläggningssektor.

Årets Återanvändare


Science Park Borås

Science Park Borås har varit drivande i att ta fram merchandise och volontärkläder till Way Out West-festivalen som till 100 % bestått av återbrukade second hand-kläder.

Årets Hedersomnämnande


Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030

Gabriel Wikström

Juryns hedersomnämnande 2023 går till den nationelle samordnaren för Agenda 2030, Gabriel Wikström, för initiativet ”Nollvision för avfall” för en hållbar produktion och konsumtion. Med inspiration från trafiksäkerhetsarbetets välkända vision om noll dödade i trafiken har Gabriel Wikström lanserat ett nytt och intressant angreppssätt för att få till stånd en hållbar utveckling när det gäller avfall. En viktig komponent i detta är att system behöver anpassas efter människor och individer, inte tvärtom.