Executive Forum 2022!


Wistrand Advokatbyrå och tidningen Recycling vill tacka för årets traditionella eftermiddagsseminarium med temat - " Nedskräpning, vad gör vi åt detta och hur kan vi förebygga ".
Nedan finner ni några bilder från eftermiddagen.