Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning

Utmärkelsen ”Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning” går till en person, organisation eller ett företag som lanserat innovativa lösningar eller koncept inom avfalls- och återvinningsområdet.

Vinnare: EasyMining EasyMinings patenterade process för att utvinna kväve ur avloppsvatten kan i framtiden ko

EasyMining EasyMinings patenterade process för att utvinna kväve ur avloppsvatten kan i framtiden ko

EasyMining

EasyMinings patenterade process för att utvinna kväve ur avloppsvatten kan i framtiden komma att spela en stor roll när det gäller att ta tillvara denna värdefulla resurs ur ett vanligt förekommande avfall.

Finalister

EasyMining EasyMinings patenterade process för att utvinna kväve ur avloppsvatten kan i framtiden ko

BEWISynbra Circular AB

Bewi har lanserat möjligheten att skapa en full loop för expanderad polystyren, EPS, vilket inte funnits tidigare. EPS-avfall kan nu hämtas, komprimeras och föras vidare till extrudering och framställning av nya EPS-block.

EasyMining EasyMinings patenterade process för att utvinna kväve ur avloppsvatten kan i framtiden ko

PantaPå

PantaPå med innovatören Suwar Mert gör med sin appbaserade idé det möjligt att införa pant på det mesta. Plastpåsar är ett lanserat exempel.

EasyMining EasyMinings patenterade process för att utvinna kväve ur avloppsvatten kan i framtiden ko

EasyMining

EasyMining har tagit fram en process för att utvinna kväve ur avloppsvatten från reningsverk.

Årets Cirkulära Initiativ

Priset Årets Cirkulära Initiativ tilldelas en person/företag/verksamhet eller organisation som har presenterat någon form av initiativ på området cirkulär ekonomi. Det kan exempelvis vara en innovation, en affärsmodell eller teknik som stimulerar mer cirkulära flöden av material.

Vinnare: Hudiksvalls Kommun och Coop

Hudiksvalls Kommun och Coop

Hudiksvalls Kommun och Coop

En till synes enkel idé som fått många efterföljare. Hudiksvalls kommun och Coop var först med att erbjuda matavfallspåsar att handla frukt och grönt i.

Finalister

Hudiksvalls Kommun och Coop

Tarkett

Golvtillverkaren Tarkett har i ett pilotprojekt tagit om hand ett massivt ekgolv och använt detta som ytskikt på en nytillverkad bottenplatta av fur/gran.

Hudiksvalls Kommun och Coop

Tork Paper Circle

Essity har med Tork Paper Circle lanserat en innovativ och cirkulär affärsmodell där använda pappershanddukar samlas in och återvinns till nya mjukpappersprodukter istället för att gå till förbränning.

Hudiksvalls Kommun och Coop

Matavfallspåsar i frukt- och gröntavdelningen

Hudiksvalls kommun tillsammans med en Coop-butik var först med idén att erbjuda kunder att handla frukt och grönt i matavfallspåsar som sedan kan användas till just detta.

Årets Specialpris

Årets Specialpris tilldelas ett företag, en person eller en organisation som på ett enastående sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande nivåer och satt fokus på svenskt kunnande inom detta område. Priset, som är ett vandringspris, delas ut av tidningen Recycling & Miljöteknik.

Vinnare: SIPTex

SIPTex

SIPTex

Projektet SIPTex, för automatiserad sortering av textil som lämnas till återvinning, står redo att 2020 ta steget till nästa storskaliga nivå inom ett område som blir allt mer aktuellt.

Finalister

SIPTex

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö har det senaste året haft närmare 500 studiebesök, varav en fjärdedel varit från 27 andra länder. De har fått se en helhetssatsning mot cirkulär ekonomi.

SIPTex

SIPTex

Projektet SIPTex kring automatiserad sortering av textil för återvinning går nu in i en ny, storskalig fas då en ny anläggning kommer att byggas i Malmö och startas till sommaren.

SIPTex

Sobona

Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, lyfter branschen och yrkeskunnandet till nästa nivå, bland annat med ett nationellt system för språkstöd och validering, som ger systematisk inslussning i yrkes-och arbetslivet via introduktion och handledning hos kommunala återvinningsföretag. Detta skapar enklare vägar in i arbete inom återvinningsbranschen och att skapa lösningar för framtidens kompetensförsörjning.

Årets Återanvändare

Årets Återanvändare går till en person, organisation eller företag som verkat för och aktivt arbetat med att föra material högre upp i avfallstrappan, till exempel genom att använda material på ett sådant sätt att en produkts livslängd förlängs och materialåtervinning därmed skjuts på framtiden.

Vinnare: Gothenburg Culture Festival/Björkåfrihet

Gothenburg Culture Festival/Björkåfrihet

Gothenburg Culture Festival/Björkåfrihet

Samarbetet mellan Gothenburg Culture Festival och Björkåfrihet tar återanvändning till en högre nivå i samband med storskaliga publika event och evenemang.

Finalister

Gothenburg Culture Festival/Björkåfrihet

Simsalabim Förvandlingsdesign

Simsalabim ”förvandlar” möbler och inredningsdetaljer. Man drivs av återbrukstanken och ger även föreläsningar, kurser och utbildningar kring detta. Vidare gör man omdesign på uppdrag.

Gothenburg Culture Festival/Björkåfrihet

Gothenburg Culture Festival

Genom ett samarbete med ideella second hand- och solidaritetsorganisationen Björkåfrihet (f.d. Emmaus Björkå), flyttar Gothenburg Culture Festival och Göteborgs Stad fram positionerna kring hållbara, storskaliga evenemang. Inte bara kommer det att serveras med återanvända tallrikar, glas och bestick, utan festivalens personal och volontärer kläs för första gången i arbetskläder som också är second hand.

Gothenburg Culture Festival/Björkåfrihet

Lunds Renhållning

I samarbete med Geesink Norba har Lunds Renhållning i ett unikt återbruksprojekt konverterat en sopbil från 2010 till att bli en 100 % eldriven sopbil. Konverteringen har dels tagit tillvara utrustning som annars skulle rangerats ut, dels visat på möjligheten att ge utrusning en helt ny livscykel.

Årets Förebyggare

Priset i kategorin Årets Förebyggare tilldelas en person eller företag/verksamhet/organisation eller kommun som i praktiken kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall. Årets Förebyggare ska vara ett bra exempel på hur uppkomst av avfall kan förhindras, det ska vara praktiskt genomförbart och ska också kunna tjäna som inspiration för andra att arbeta avfallsförebyggande.

Vinnare: Returpunkten

Returpunkten

Returpunkten

Med Returpunkten i Sundbyberg visar Sörab hur man på ett innovativt sätt gör det lätt att göra rätt. En citynära återvinningscentral i miniformat gör att fler smidigt kan bidra till mer återvinning.

Finalister

Returpunkten

reCreate Design Company

reCreate Design förlänger livet på existerande material genom återbruk av inventarier etc i design av ny inredning, företrädesvis till kontor.

Returpunkten

Rädda Maten Skåne

Rädda Maten Skåne har skapat ett nätverk som ger upphov till viktiga och i flera fall oanade möjligheter till samverkan över sektoriella gränser med syftet att minska matsvinn.

Returpunkten

Returpunkten

Sörabs Returpunkten i Sundbyberg är Storstockholms första citynära återvinningsscentral i miniformat. Därmed kan icke bilburna också smidigt bidra till mer återvinning.

Årets Avfallsbehandlare

Utmärkelsen Årets Avfallsbehandlare går till ett företag vars verksamhet huvudsakligen består i avfallshantering och avfallsbehandling. Årets Avfallsbehandlare ska på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt ha bidragit till att göra avfallshantering och avfallsbehandling till ett påtagligt värde för kunden.

Vinnare: EWGroup

EWGroup

EWGroup

Med sitt unika koncept vid SAAB i Linköping har EWGroup skapat en cirkulär lösning för för kommunens shaktmassor, en lösning som kan inspirera många andra.

Finalister

EWGroup

Stormie Poodle

Stormie Poodle med ägaren Caroline von Post hjälper sina kunder att bygga sina varumärken genom att använda deras kasserade textil för framställning av nya produkter.

EWGroup

EWGroup

EWGroup har vid SAAB i Linköping skapat en unik anläggning för att ta hand om schaktmassor från Linköpings kommun. Alla massor går in på anläggning för kontroll, provtagning och behandling, för att sedan användas till nya ändamål inom kommunen.

EWGroup

Gyro Gipsåtervinning

En cirkulär återvinnare av gipsavfall som återvinner såväl gipsskivor från nyinstallation som gips från rivningar. Den återvunna gipsen går in som råvara i tillverkning av nya skivor.

Årets Återvinningsinspiratör

Utmärkelsen Årets Återvinningsinspiratör går till en person som driver, engagerar och inspirerar andra när det gäller att öka återvinning och återanvändning, med andra ord till någon som gör skillnad.

Vinnare: Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet

Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet

Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet

Genom sitt arbete vid IVL och sin medverkan i olika mediekanaler presenterar Åsa Stenmarck forskningsresultat och fakta på ett lättillgängligt sätt som inspirerar många till bättre återvinning.

Finalister

Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet

Åsa Stenmark, IVL Svenska Miljöinstitutet

Under 17 år vid IVL har hon deltagit i och drivit ett otal projekt inom återvinning och förebyggande. Genom sin medverkan i olika mediekanaler, till exempel Klotet i Vetenskapsradion, SVT med mera, presenterar hon forskningsresultat på ett lättillgängligt sätt som inspirerar allmänheten.

Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet

Amanda Borneke

Amanda Borneke från Åhus arbetar som kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledare på CS Riv & Håltagning. Trots sin ringa ålder är hon en välkänd hållbarhetsprofil och hennes driv och passion för hållbarhetsfrågor gör henne till en uppskattad paneldeltagare och debattör. Hon har bland annat gjort sig känd för sitt arbete med att utveckla en klimatneutral byggbransch som driver återbruk av rivavfall.


Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet

Christian Olhans, Borlänge Energi

En riktig eldsjäl när det gäller att driva på för en cirkulär ekonomi.

Årets Hållbarhetspris för skolor & ungdom

Utmärkelsen Årets Hållbarhetspris för skolor och ungdom går till ett initiativ, projekt eller motsvarande, där skolor och/eller ungdomar gjort en insats för ökad hållbarhet och bättre miljö. Mottagaren av priset erhåller dessutom 10 000 kronor från SIMS Hållbarhetsfond.

Vinnare: Städa Sverige, idrottens miljöorganisation

Städa Sverige, idrottens miljöorganisation

Städa Sverige, idrottens miljöorganisation

Genom sin verksamhet med städinsatser, bland annat längs vägar och älvar, skapar man ett stort och långvarigt miljöengagemang hos många ungdomar.

Finalister

Städa Sverige, idrottens miljöorganisation

Ella Förskola, Hässleholm

En nyinvigd förskola som är drivande när det gäller hållbarhet. Grön Flagg-certifierad, ingen plast förutom Lego och ett aktivt arbete med källsortering och återvinning.

Städa Sverige, idrottens miljöorganisation

Städa Sverige, idrottens miljöorganisation

Organisationen genomför runt om i Sverige ett stort antal städ- och skräpplockningsaktiviteter varje år, där barn och ungdomar från idrottsklubbar ”gör jobbet”. Exempel är den årliga älvstädningen och Fimpkampen som genomfördes under årets Gothenburg Culture Festival.

Städa Sverige, idrottens miljöorganisation

Grönvit hållbarhet

Rögle BK har med sitt initiativ Grönvit Hållbarhet utmanat hela hockey- och idrott-Sverige genom att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna. Man vill tillsammans med sina partners ändra beteende och få alla, inte minst ungdomarna att bli hållbarhetsambassadörer.