Årets Förebyggare

Priset i kategorin Årets Förebyggare tilldelas en person eller företag/verksamhet/organisation eller kommun som kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall i praktiken. Årets Förebyggare ska vara ett bra exempel på hur uppkomst av avfall kan förhindras, det ska vara praktiskt genomförbart och det ska också kunna tjäna som inspiration för andra att arbeta avfallsförebyggande.

Vinnare: Stockholmsmarknader

Stockholmsmarknader

Stockholmsmarknader

Stockholmsmarknader har med stor framgång tagit konceptet Bakluckeloppis till Stockholm och Sverige och därmed förebyggt stora mänger avfall genom återvanvändning. Varje år byter miljontals prylar ägare genom bolagets olika loppisinitiativ.

Finalister

Stockholmsmarknader

IKEA Food Services

Ikea Food Services har initierat en satsning på att minska matsvinnet i Ikeas restaurangverksamhet över hela världen. På ett år har ca en miljon måltider sparats, tack vare en enkel teknisk lösning som mäter och rapporterar matavfallet. Än så länge har 35 % av varuhusen implementerat lösningen och många står redo att sätta igång.

Stockholmsmarknader

Stockholmsmarknader

Stockholmsmarknader har med stor framgång tagit konceptet Bakluckeloppis till Stockholm och Sverige och därmed förebyggt stora mänger avfall genom återvanvändning. Varje år byter miljontals prylar ägare genom bolagets olika loppisinitiativ.

Stockholmsmarknader

Engångsfritt Kulturkalas i Göteborg

Göteborgs stad har en uttalad ambition att ha helt engångsfria evenemang till 2021 och redan under årets Kulturkalas reducerades antalet engångsförpackningar för mat och dryck avsevärt. Med initiativet ”Engångsfritt Kulturkalas” vill man skapa ett exempel som andra kommuner och arrangörer kan ta efter för att genomföra hållbara arrangemang.

Årets Avfallsbehandlare

Priset i kategorin Årets Avfallsbehandlare går till ett företag vars verksamhet huvudsakligen består i avfallshantering och avfallsbehandling. Årets Avfallsbehandlare ska på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt ha bidragit till att göra avfallshantering och –behandling till ett påtagligt värde för kunden.

Vinnare: Renova/Göteborgs stad/Volvo

Renova/Göteborgs stad/Volvo

Renova/Volvo/Göteborgs stad

Renova, Kretslopp och vatten i Göteborgs stad samt Volvo Lastvagnar har tillsammans utvecklat en eldriven sopbil. Med denna tas ännu ett steg mot en hållbar återvinning och avfallshantering. Den eldrivna sopbilen ger stora miljömässiga fördelar för stadsmiljön, för personalen och inte minst de boende i staden

Finalister

Renova/Göteborgs stad/Volvo

Renova/Volvo/Göteborgs stad

Renova, Kretslopp och vatten i Göteborgs stad samt Volvo Lastvagnar har tillsammans utvecklat en eldriven sopbil. Med denna tas ännu ett steg mot en hållbar återvinning och avfallshantering. Den eldrivna sopbilen ger stora miljömässiga fördelar för stadsmiljön, för personalen och inte minst de boende i staden.

Renova/Göteborgs stad/Volvo

TMR

TMR har i samarbete med Plaståtervinning i Wermland utvecklat en järnvägssliper i plastkomposit baserad på hushållens plastförpackningar. Slipern har testats i skarpa installationer under flera års tid och visat sig fungera utmärkt. Slipern löser flera av marknadens problem, bland annat genom att fungera tillsammans med furuslipers och genom att vara ett utmärkt utbytesalternativ till äldre träslipers impregnerade med kreosot.

Renova/Göteborgs stad/Volvo

Eskistuna Strängnäs Energi och Miljö

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Har utvecklat sitt system för fastighetsnära insamling, nu senast med fastighetsnära insamling av textil. Man har även utvecklat nya behandlingsformer, till exempel uppfödning av larver med matavfall. Dessa används som proteinersättning inom köttproduktion och framställning av jordförbättringsmedel.

Årets Metallåtervinnare/Skrothanterare

Utmärkelsen ”Årets Metallåtervinnare/Skrothanterare” går till en aktör som på ett miljöriktigt sätt omhändertar, mellanlagrar, samlar in, behandlar eller återvinner metaller och skrot. 

Vinnare: Järnmalmer

Järnmalmer

Järnmalmer

Metallåtervinningsföretaget Järnmalmer har skapat ett system där kunder i realtid kan se hur stora CO2-utsläpp själva återvinningen av deras metallskrot genererar. Om de önskar, kan de direkt också klimatkompensera för dessa utsläpp genom trädplantering.

Järnmalmer bidrar med sitt system till förnyelse av en traditionell bransch.

Finalister

Järnmalmer

Järnmalmer

Metallåtervinningsföretaget Järnmalmer har skapat ett system där kunder i realtid kan se hur stora CO2-utsläpp själva återvinningen av deras metallskrot genererar. Om de så önskar, kan de direkt också klimatkompensera för dessa utsläpp genom trädplantering. Att återvinning i sig innebär utsläpp är något som ofta förbises, men detta system synliggör dessa på ett tydligt sätt.

Järnmalmer

Kaabs Nordic

Kaabs Nordic bygger i Helsingborg en helt ny anläggning för sortering av metall och skrot. Bolaget är engagerat i forskning och utveckling kring utvinning av metaller ur bottenaska/slaggrus från Filbornaverket. Man bedriver ett utvecklingsprojekt kring användning av slaggrus som konstruktionsmaterial.

Järnmalmer

Humanium Metal by IM

Humanium Metal omvandlar metall från vapenförstörelseprogram till värdefulla råvaror som kan användas till nya produkter. Humanium Metal bidrar till en ökad medvetenhet om vapnens konsekvenser och genererar ekonomiskt stöd till organisationer som hjälper människor som drabbats av våld. Den återvunna metallen är tillgänglig i form av pulver som är lämpligt för 3D-printing till nya produkter.

Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning

Utmärkelsen ”Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning” går till en person, organisation eller ett företag som lanserat en innovativ lösning eller koncept inom avfalls- och återvinningsområdet. 

Vinnare: OP Teknik

OP Teknik

OP Teknik

OP Teknik har utvecklat ett system för robotiserad sortering av avfallsfraktioner, i nuläget främst byggavfall. Genom att välja standardrobotar och inrymma systemet i en standardcontainer har man fått fram en flyttbar utrustning med god servicebarhet och som kan arbeta i en kontrollerad miljö.

Finalister

OP Teknik

OP Teknik

OP Teknik har utvecklat ett eget system för robotiserad sortering av avfallsfraktioner, i nuläget främst byggavfall. Genom att välja standardrobotar och bygga upp anläggningen i en standardcontainer har man fått fram en enkelt flyttbar utrustning med god servicebarhet och som kan arbeta i en kontrollerad miljö. Tekniken har förutsättningar att bli framgångsrik både på hemma- och exportmarknaden.

OP Teknik

Bintel

Bintel har utvecklat teknik för uppkoppling av sopkärl, som kan leda till optimerade rutter och lägre kostnader för avfallshantering. Tekniken testas skarpt i ett bostadsområde i Helsingborg. Genom tekniken bidrar Bintel till att digitalisera en bransch som generellt ligger långt efter generellt industri när det gäller uppkoppling och digitalisering.

OP Teknik

Mahmood Hameed

Mahmood Hameed har vid NSR och universitetet i Göttingen utvecklat en metod att framställa spånplattor baserade på returträ och naturliga bindemedel. Innovationen kan göra återvinningscentralernas träavfall till en attraktiv råvara, samtidigt som den visar att det går att byta ut dagens bindemedel i spånplattor mot miljöanpassade dito baserade på naturliga råvaror.

Årets Återanvändare

Årets Återanvändare" går till en person, organisation eller företag som verkat för och arbetat aktivt med att få material högre upp i avfallstrappan, till exempel genom att använda material på ett sådant sätt att en produkts livslängd förlängs och materialåtervinning skjuts på framtiden.

Vinnare: Loop Rocks

Loop Rocks

Loop Rocks

Loop Rocks är Nordens största marknadsplats för återanvändning av byggmassor som sten, jord och betong. På mindre än två år har drygt 2,5 miljoner ton byggmassor fått nya mottagare, istället för att hamna på deponi. Loop Rocks har förändrat värdekedjan för vad som tidigare betraktats som ett avfall och därmed höjt förädlingsvärdet för massorna.

Finalister

Loop Rocks

Loop Rocks

Loop Rocks är Nordens största marknadsplats för återanvändning av byggmassor som sten, jord och betong. På mindre än två år har drygt 2,5 miljoner ton byggmassor fått nya mottagare, istället för att hamna på deponi. Loop Rocks har förändrat värdekedjan för vad som tidigare betraktats som ett avfall och därmed höjt förädlingsvärdet för massorna.

Loop Rocks

Re:textile

Re:textile kombinerar forskning och innovation med praktisk tillämpning för att skapa nya cirkulära design- och affärsstrategier inom textil- och modebranschen. Re:textile genomförs i brett samarbete med aktörer från hela den textila värdekedjan, från produktion till konsumtion och avfallshantering. Arbetet resulterar i goda, konkreta och praktiska exempel som är affärsmässiga, till exempel omdesignade kollektioner i samarbete med flera klädkedjor.

Loop Rocks

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har upphandlat ”Hållbart återbruk inom design och inredning” som tjänst genom ett ramavtal. Fokus ligger på återanvändning av befintliga material och produkter såsom möbler och inredning. Tjänsten kan till exempel innebära re-design av befintlig miljö eller design av nya miljöer med höga krav på hållbarhet och återbruk.

Årets Specialpris

Tilldelas det företag, organisation eller person som på ett enastående sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande och satt fokus på svensk kunnande inom detta område såväl nationellt som internationellt. Priset delas ut av tidningen Recycling & Miljöteknik och är ett vandringspris.

Vinnare: Swedish Standands Institute, SIS

Swedish Standands Institute, SIS

Swedish Standards Institute, SIS

SIS har i stark internationell konkurrens under året etablerat en ny arbetsgrupp för plaståtervinning inom det internationella standardiseringsorganet ISO.

Harmoniserade standarder för plaståtervinning världen över kommer att påverka marknaden för återvunnen plast påtagligt och bidra till en ökad efterfrågan på återvunnen plast. SIS insatser bedöms få en stor framtida betydelse för återvinning på ett globalt plan.

Finalister

Swedish Standands Institute, SIS

Ingela Morfeldt

Ingela Morfeldt har sedan 2011 lett VA SYDS arbete med införande av matavfallsortering i Malmö och Burlöv. Detta arbete har blivit mycket uppmärksammat både nationellt och internationellt, till exempel genom att kampanjen ”Tack för maten” tilldelats ett internationellt pris för bästa kommunikationskampanj. Ingela Morfeldt är också starkt engagerad i projektet Resterkocken, som riktar sig till skolelever för att minska matsvinnet.

Swedish Standands Institute, SIS

Swedish Standards Institute, SIS

SIS har i stark internationell konkurrens under året etablerat en ny arbetsgrupp för plaståtervinning inom det internationella standardiseringsorganet ISO.

Harmoniserade standarder för plaståtervinning världen över kommer att påverka marknaden för återvunnen plast påtagligt och bidra till en ökad efterfrågan på återvunnen plast.

Swedish Standands Institute, SIS

Jessica Magnusson

Jessica Magnusson har under lång tid spridit svensk kunskap i internationella projekt kring avfallsfrågor, bland annat i ett mycket uppmärksammat deponiprojekt i Palu, Indonesien. I samband med jordbävningen som drabbade Palu har Jessica Magnusson förekommit flitigt i media, något som lett till att hennes arbete med avfallsfrågor i regionen blivit mer känt i Sverige än tidigare.

Årets Kretsloppsfrämjare

Utmärkelsen ”Årets Kretsloppsfrämjare” går till en aktör som visat prov på nytänkande och främjat materialinsamling, sortering och återvinning och därmed bidragit till ökat kretsloppstänkande och cirkulärt samhällsbyggande.

Vinnare: Ragn-Sells

Ragn-Sells

Ragn-Sells

Ragn-Sells har utvecklat och lanserat teknik för återvinning av fosfor ur avloppsströmmar. Metoden har rönt stor uppmärksamhet, också internationellt med planerade samarbeten ibland annat Tyskland. Ragn-Sells har också visat på hur kommuner kan kräva återvunnet material vid upphandlingar. Detta görs i liten utsträckning idag, något bolaget vill ändra på genom att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel.

Finalister

Ragn-Sells

Vatten & Avfall i Malung-Sälen

Vatten & Avfall i Malung-Sälen har utvecklat fackindelade, kostnadseffektiva papperspåsar för källsortering och insamling i stugor och hotell i Sälenfjällen. Många skidturister är vana vid källsortering hemifrån, men saknar möjligheter för detta på sin semester. De fackindelade papperspåsarna gör det möjligt att enkelt källsortera också på ställen som saknar speciell utrustning för detta. Flera aktörer i Sälenfjällens anläggningar testar nu påsarna.

Ragn-Sells

Nationell biogasstrategi

Den nationella biogasstrategin är ett samverkansprojekt för att öka kunskapen kring biogas som resurs. Strategin kommuniceras och sprids till politiker, myndigheter och departement för att öka kännedomen om hur biogas kan bidra till att uppnå målen inom ett flertal politikområden.

Ragn-Sells

Ragn-Sells

Ragn-Sells har utvecklat och lanserat teknik för återvinning av fosfor ur avloppsströmmar. Metoden har rönt stor uppmärksamhet, också internationellt med planerade samarbeten ibland annat Tyskland. Ragn-Sells har också visat på hur kommuner kan kräva återvunnet material vid upphandlingar. Detta görs i mycket liten utsträckning idag, något bolaget vill ändra på genom att lyfta fram och uppmärksamma goca exempel.

Årets Cirkulära Initiativ

Priset tilldelas en person/företag/verksamhet eller organisation som har presenterat någon form av initiativ inom området cirkulär ekonomi. Det kan exempelvis vara en innovation, affärsmodell eller teknik som stimulerar mer cirkulära materialflöden.

Vinnare: Re:newcell

Re:newcell

Re:newcell

Re:newcell har utvecklat en unik process för kemisk återvinning av cellulosabaserad textil. I Kristinehamn har man öppnat världens första anläggning för sådan återvinning i industriell skala. Intresset är stort från modeindustri världen över och inom kort kommer plagg gjorda av det återvunna materialet att finnas på marknaden.

Finalister

Re:newcell

Foodloopz

Foodloopz har utvecklat en digital B2B-marknadsplats som gör det möjligt för livsmedelsbranschens aktörer att kostnadseffektivt minska sitt matsvinn. På plattformen kan företag, organisationer och offentlig sektor köpa, sälja, donera eller efterlysa små och stora partier med överskott och potentiellt svinn av livsmedel.

Re:newcell

Volvo Cars

Volvo Cars har tagit fram en demonstrationsbil som visar på möjligheten att tillverka 170 komponenter av återvunnen plast, med en sammanlagd vikt på 60 kg. Plasten kommer från industriavfall och konsumentprodukter och demobilen utgör ett tydligt steg på vägen mot Volvos ambition att 25 % av plasten i bilarna år 2025 ska vara återvunnen.

Re:newcell

Re:newcell

Re:newcell har utvecklat en unik process för kemisk återvinning av cellulosabaserad textil som bomull, viskos och lyocell. I Kristinehamn har man öppnat världens första anläggning för kemisk återvinning av cellulosabaserad textil i industriell skala. Intresset är stort från modeindustri världen över och inom kort kommer plagg gjorda av det återvunna materialet att finnas på marknaden.

Årets WEEE-initiativ

Utmärkelsen ”Årets WEEE-initiativ” går till ett företag, organisation eller annan aktör, som genom en produkt, tjänst eller annat initiativ främjat en miljöriktig återanvändning eller återvinning av el-/elektronikprodukter.

Vinnare: Begagnade vitvaror

Begagnade vitvaror

Begagnade vitvaror.se

BVV, Begagnade vitvaror, har på relativt kort tid etablerat sig som Sveriges ledande aktör inom återanvändning av vitvaror. För tre år sedan startade man i en källare och idag driver man Sveriges största renodlade vitvaruaffär. Där säljs vitvaror som man vid behov själva har reparerat.

Finalister

Begagnade vitvaror

Fairphone

Fairphone är världens första etiska mobiltelefon. Den är byggd för att hålla längre än konventionella smarta telefoner, samt går också att uppgradera och reparera. Sedan många år arbetar teamet bakom Fairphone med att höja ribban för rättvis elektronik i branschen, genom de fyra fokusområdena gruvindustri, design, tillverkning och livscykeln.

Begagnade vitvaror

Human Bridge

Human Bridge samlar in utrangerad sjukhusutrustning och ser till att denna kommer till användning i utsatta länder. Tekniker och personal med sjukvårdsbakgrund går igenom all utrustning som kommer in. Vid behov lagas och kompletteras utrustningen, som sedan funktionstestas, innan den på nytt får göra tjänst.

Begagnade vitvaror

Begagnade vitvaror.se

BVV, Begagnade vitvaror, har på relativt kort tid etablerat sig som Sveriges ledande aktör inom återanvändning av vitvaror. För tre år sedan startade man i en källare och idag driver man Sveriges största renodlade vitvaruaffär i Arlöv. Där säljs vitvaror som man vid behov själva har reparerat.