Årets Återvinningscentral

Årets Återvinningscentral tilldelas en ÅVC som under året utmärkt sig på något sätt, till exempel genom satsningar på att förhindra avgiftsfusk, förbättrade sorterings- och återbruksmöjligheter, förenklingar för användarna (såsom skyltning, öppettider, tillgänglighet) eller något annat initiativ som förtjänar uppmärksamhet.

Årets Cirkulära Initiativ


Priset Årets Cirkulära Initiativ tilldelas en person/företag/verksamhet eller organisation som presenterat ett initiativ inom återvinning och cirkulär ekonomi. Det kan exempelvis gälla innovationer, affärsmodeller eller teknik som stimulerar återvinning och cirkulära strömmar av material och resurser.

Årets Återanvändare


Årets Återanvändare går till en person, organisation, kommun eller företag som verkat för och aktivt arbetat med att föra material högre upp i avfallstrappan, till exempel genom att använda material på ett sådant sätt att en produkts livslängd förlängs och materialåtervinning därmed skjuts på framtiden.

Årets Avfallsbehandlare


Utmärkelsen Årets Avfallsbehandlare går till en aktör (företag/verksamhet/organisation eller kommun) vars verksamhet huvudsakligen består i avfallshantering och avfallsbehandling. Årets Avfallsbehandlare ska på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt ha bidragit till att göra avfallshantering och avfallsbehandling värdeskapande.


Årets Förebyggare


Priset i kategorin Årets Förebyggare tilldelas en person eller företag/verksamhet/organisation eller kommun som i praktiken kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall. Årets Förebyggare ska vara ett bra exempel på hur uppkomst av avfall kan förhindras, det ska vara praktiskt genomförbart och ska också kunna tjäna som inspiration för andra att arbeta avfallsförebyggande.

Årets Specialpris


Vandringspriset Årets Specialpris tilldelas ett företag, en kommun, en person eller en organisation som på ett framstående sätt verkar för att lyfta fram svenskt avfalls- och återvinningskunnande till världsledande nivåer.