Årets Avfallsbehandlare


Stena Nordic Recycling Centre

Potentialen för en ytterligare ökad återvinning av svårseparerade material realiseras av vinnaren i en avancerad anläggning.

Årets Återvanvändare


Godsinlösen AB

Årets vinnare har en tydlig hållbarhetsprofil, samtidigt som en hel bransch sparar såväl tid som pengar

Årets Förebyggare


Ivana Kildsgaard och 100-gruppen.

Med visionen om långsiktigt samarbete för ständig utveckling av hållbara koncept i en cirkulär ekonomi, bedöms vinnaren kunna spela en stor roll för att göra verklighet av tankar kring hållbara kontors- och butiksinredningar.

Årets Återvinningsanläggning


Biokol

Årets vinnare har rönt omfattande internationell uppmärksamhet och visar på en stor klimatpotential. Årets Återviningsanläggning är Biokol, framställning av biokol från trädgårdsavfall.

Årets Opinionsbildare


Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

Årets vinnare jobbar hårt för att lyfta fram möjligheter och identifiera hinder för att påskynda klimatomställningen.

Årets Återvinningskommun


Lund

Genom ett genomgripande miljöarbete kan årets vinnare bland annat visa på en mängd insamlade förpackningar och returpapper långt över genomsnittet i landet, samtidigt som den totala avfallsmängden sjunkit.

Årets Cirkulära initiativ


Axfood

Genom att införa pant på saftflaskor, bärkassar och från och med 2018 nu även på juiceflaskor möjliggör Axfood helt nya cirkulära plastflöden. Företaget har flera gånger varit först med att driva fram system som snabbt bidrar till förändring och som alla producenter frivilligt kan ansluta sig till. På så vis bidrar Axfood till en omfattande påverkan på marknaden, även utanför det egna varumärket.

Årets Specialpris


Åsa Domeij, hållbarhetschef vid Axfood

Specialpriset går i år till en person som drivit ett omfattande och uppmärksammat miljöarbete kring såväl produkter, livsmedel som deras förpackningar.