Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning


Stena Recycling

I en egenutvecklad process i den nya anläggningen för återvinning av litiumjonbatterier används en urladdningsutrustning som leder till en hög återvinningsgrad samtidigt som energin i batterierna kan återanvändas. Processen innebär att en betydligt större mängd material kan utvinnas ur de uttjänta batterierna.

Årets Förebyggare


Karin Fritz/ Livsmedelsverket


Matsvinn har stor klimatpåverkan och det är ett globalt mål att halvera detta i hela livsmedelskedjan. Varje år slänger svenska hushålll ca 17 kg ätbar mat per person. Livsmedelsverket och Karin Fritz driver matsvinnsfrågan ihärdigt, pedagogiskt och når ut på ett mycket bra sätt, inte minst genom upprepade framträdanden i TV.

Årets Cirkulära Initiativ


Ecophon

Den cirkulära tjänsten SoundCircularity innebär att överblivet mineralullsbaserat material som väggabsorbenter och undertak från bygg-, installations- och rivningsprojekt kan återvinnas i nya byggen i stället för att hamna på deponi.

Årets Avfallsbehandlare


Sortera Recycling

Man är en nyckelspelare i skapandet av en mer cirkulär bygg- och anläggningssektor. Sortera arbetar hårt med de tre nedre stegen i avfallstrappan och har det senaste året heft en återvinningsgrad på över 98% av det avfall man hanterat.

Årets Återanvändare


Fritidsbanken Sverige

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsprylar som inte längre används och lånar sedan ut dessa gratis, som ett bibliotek. Verksamheten uppstod 2013 och finns idag på över 120 platser i landet med ca 400 000 artiklar i lager. Återanvändning ligger i Fritidsbankens dna.

Årets Återvinningsinspiratör


NSR RecoPark


NSR har etablerat ett kunskapsnav och kompetenscentrum för biokol i Sverige kallat RecoPark. Här ska användning av biokol inom olika områden och i samverkan med aktörer i branschen utvecklas. I RecoPark ska forskare, akademi, företag och andra intressenter kunna testa idéer i labbmilj eller pilotskala.

Årets Specialpris


Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning


2022 års specialpris tilldelas Ragn-Sells nya Ash2Salt- anläggning i Upplands-Bro. Tekniken Ash2Salt gör det möjligt att utvinna 200 kg kalium och andra salter ur ett ton flygaska. Anläggningen kan nu se till att 150 000 ton flygaska från avfallsförbränning för fjärrvärme- och elproduktion varje år inte går till deponi.

Årets cirkulära bygginitiativ


Wallenstam

När anrika Östermalmshallen i Stockholm skulle renoveras 2016 byggdes en tillfällig saluhall mitt på Östermalms torg. När renoveringen fyra år senare var klar köpte Wallenstam den stilrena byggnaden i trä och kanalplast. Ett år efter köpet står hallen klar med ny funktion i form av Östermalmshallens padel i Mölnlycke.

Årets Hedersomnämnande


The Swedish Wool Initiative

Årets hedersomnämnande går till projektet The Swedish Wool Initiative som drivs av Axfoundation i samarbete med en lång rad partners med visionen att all svensk prima fårull ska tas tillvara och användas. Idag utnyttjas den svenska ullen till knappt 50 %, samtidigt som det importeras tusentals ton av materialet i fråga. Projektets syfte är att svensk ull, en regionalt producerad, biobaserad och återvinningsbar råvara i betydligt högre utsträckning ska användas av varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning.